Ana Sayfa » GÜNEY » Denizli Güney Coğrafi – Ekonomik – Sosyal Yapısı / Tarihi / Nüfusu

Denizli Güney Coğrafi – Ekonomik – Sosyal Yapısı / Tarihi / Nüfusu


Denizli Güney ilçesi tarihi, eski isimleri, coğrafi yapısı, nüfusu, ekonomik yapısı, yüz ölçümü, rakımı

Tarihi:
Kesin kaynaklara dayanmamakla birlikte ilçe sınırları içerisinde M.Ö.2500-2000 yıllarından beri yerleşim olduğu sanılmaktadır. Yazılı kaynaklar Güney İlçesi sınırları içerisinde Sala adlı bir kentin olduğu ve Lidya ve Frigya zamanında 300 000 dolayında nüfus barındırdığını ifade etmektedir. Henüz kentin yeri saptanamamıştır. Helenistik zaman, Roma ve Bizans zamanında da yerleşim mevcuttur. Gerek Sala kentinin yerinin tespiti gerekse İlçenin tarihi konusunda araştırmalarımız sürmektedir. Şu andaki bulgularımız Helenistik zamana kadar geriye götürülmüştür.

Söylentilere göre 1500 yıllarında Türk boyları eski damlar mevkiinde yerleşmişlerdir. Bütün köylerimizde aynı biçimde Türk boylarının yerleşik düzene geçişleri ile kurulmuştur. İlçe merkezi soğuğu kapalı olduğu için evler güneye baktığı için Güneylerinden anlamına gelen Güney adını almıştır. I. Dünya Savaşı sonrası Yunan işgaline uğramış, 3 Eylül 1922’de işgalden kurtulmuştur. 01.01.1948 yılında İlçe teşkilatı kurulmuş ve günümüze dek gelmiştir

Ekonomik Durum
İlçe ekonomisi tarıma dayalıdır. Tütün, arpa, buğday, bağcılık ilk sırayı almaktadır. Bunun yanında antep fıstığı, arpa, buğday, kekik, sera ve sofralık zeytin yer almaktadır. Modern hayvancılığı geliştirme çabaları vardır.

Coğrafi Yapısı
Güney İlçesi, Ege Bölgesi’nin kuzey kesiminde yer alan Denizli İli’ne bağlı bir ilçedir. İlçe doğudan Çal, batıdan Buldan, kuzeyden Uşak-Eşme, güneyden Denizli il merkezinin köyleri ile çevrilidir. Akdeniz ikliminin kara iklimine geçiş bölgesidir. Yer yer dağlık ve plato niteliğinde kısmi olarak ormanlar ile kaplıdır.

Rakımı:
830 metredir.

Yüz ölçümü:
534 km²’dir.

Nüfusu:
2014 Yılı 10.967 kişi

DENİZLİ GÜNEY SAYFALARI Denizli Güney ilçesi tarihi coğrafi yapısı nüfusu ekonomik yapısı rakımı yüksekliği yüz ölçümü