Ana Sayfa » DENİZLİ » Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Denizli

Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Denizli

Evliya Çelebi “Seyahatname” adlı eserinde Denizli’den bahsediyor.

Evliya Çelebi Seyahatname’de Denizli için yazdıkları:

“Şehrin çevresinde pek çok akarsular ve göller bulunduğu için bu isim verilmiştir. Yoksa denizden dört merhale uzaktadır.

Kalesi düz yerde dörtgen şeklindedir. Hendeği yoktur, çevresi 470 adımdır, dört kapısı vardır.
Kuzeyinde boyacılar, doğusunda semerciler, güneyinde Yeni Camii, batısında bağlar kapısı bulunur. Kalede elli kadar silahlı bekçi vardır ki dükkânları bekler.

Asıl şehir kalenin dışında, 44 mahalle ve 3600 evden ibarettir. Büyüklü – küçüklü 57 camii ve mahalle mescidi, 7 çocuk mektebi, 6 hamamı, 17 tekkesi vardır.

Herkes bağlarda oturduğundan ehil ve ayalları birbirinden kaçmaz. Birbirleriyle akraba gibi olmuşlardır.
Halkı beyaz ve mavi feraceler giyer. Pamuğu, pamuk ipliği, beyaz ince sade bezli olup, Anadolu’ya sevk edilir.

Halkın kazancı beyaz Denizli bezidir.”

Not:
Kültür ve Turizm Bakanlığı internet sitesinden alınmıştır (15.04.2016)
http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/denizli/genelbilgiler
DENİZLİ SAYFALARI
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Denizli