Ana Sayfa » SARAYKÖY » Sarayköy İle İlgili Kitaplar

Sarayköy İle İlgili Kitaplar

Elde olan belge ve bilgilere göre; Sarayköy ile ilgili hazırlanmış ve piyasaya arz edilmiş ilk kitap, “24 Mayıs 1919” adını taşımaktadır. 24 Mayıs 1919 adlı eser; 1961 yılında hazırlanıp Denizli Anadolu Matbaasında basılmıştır.
Zamanın Kaymakamı ve Belediye Başkanı M. Vedat OKAY, Ortaokul Müdürü Sakıp ÖZBEK, İlköğretim Müdürü Ahmet Nuri Selçuk, Orta Okul Öğretmeni Erol KUDAL, Öğretmen Galip HAZNEDAR ve Belediye Başkâtibi Yakup HELVACILAR tarafından hazırlanmıştır.

2 Saraykoy 24mayis1919 Kapak
Kitapçığın içeriği şöyledir:
Önsöz (M. Vedat Okay) 3
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nden ve Türk Gençliği’nin Andı 4
Gürsel’in Gençliğe Hitabesi 5
Sarayköy’ü Tanıyalım 6
Kültür Durumu – Ortaokul 8
Folklörden Nişan – Düğün 14
Milli Mücadelede Sarayköylülerin Hatıraları(A.Galip Haznedar) 16
24 Mayıs 1919 (Nuri Selçuk) 18
24 Mayıs 1919 – Oyun (M.Vedat Okay) 20
Türkiye (Attilâ İlhan şiiri) 21

Kitapçığın çeşitli sayfalarında; Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kurtuluş savaşımıza katkıda bulunmuş Sarayköylülerden Müftü Ahmet Şükrü Efendi, Hayeti Milliye üyesi İhsan Bey, dönemin ileri gelenlerinden Tahir Efendi ve dönemin cumhurbaşkanı Cemal Gürsel’in fotoğraflarının yanı sıra Atatürk Anıtı, hükümet konağı, ortaokul binası, belediye meydanı, İstasyon Caddesi, belediye binası, 27 Mayıs Caddesi, Sakarya Caddesi, hükümet parkı (Bu günkü Şehit Hüseyin Kuş Parkı), Gazi ilkokulu, 24 Mayıs İlkokulu, milli kıyafetler içinde bir kız, bir erkek öğrenci ile Efe Anıtı’na yer verilmiştir.

2 Saraykoy 24mayis1919 Arka Kapak (Arka Kapak)

Söz konusu kitapçığın aslına ulaşılamamış, kitapçığın sayfalarının fotokopilerine ulaşılabilmiştir. Kitapçığın fotokopilerinin bize ulaşmasında katkısı bulunan Sayın Hasan Kallimci’nin verdiği bilgilere göre; bu kitapçık dönemin ilkokul öğrencilerine 250 kr. karşılığında öğrencilere dağıtılmış. Kitapçıkta bulunan “24 Mayıs 1919 Üzerine Oyun Biçiminde Bir Tablo Denemesi” 1961-1962 yıllarının 24 Mayıs’larında öğrenciler ile Sarayköy esnafının da rol almasıyla efe meydanında sergilenmiştir. Sayın Hasan Kallimci, kitapçığın fotokopilerine ulaşmasında 24 Mayıs İlköğretim Okulu Müdürü Sayın İlhan Balıkçı’nın katkısı olduğunu belirtti. 

Sarayköy Heyet-i Milliye Başkanı Emin Aslan Tokat’ın anılarını içeren, “Milli Mücadelede Sarayköy Hatıralarım” kitabı Esat Özberk tarafından Temmuz-1995’te yayınlanmıştır.

2 Milli Mücadele Anılarım
103 sayfadan oluşan kitabın içeriği :
Önsöz 4
Başlangıç: Gençliğimize İthaf 5
Ege Bölgesinde Cereyan Eden Milli Mücadele Tarihine Bakış
Giriş: 8
Sarayköy’de Milli Mücadele Hareketleri 18
Nazilli Kongresi 39
Efeler Saltanatı 42
Denizli Vak’ası 65
Sonuç 82
Mevcut Bazı Belge Suretleri 83
Yazar Emin Aslan Tokat’ın Kimliği ve Tokat
Ailesi’nin Şeceresi – Şema 87
Aile Albümünden Seçmeler 95

2 Milli Mücadele Anılarım Arka Kapak
(Arka Kapak)

Emin Aslan Tokat’ın “Milli Mücadelede Sarayköy Hatıralarım” kitabından bazı alıntılar blogda aynı başlık altında yayınlanmaktadır. 

16. Asırda Sarayköy ve köyleri hakkında bazı bilgileri, Doç. Dr. Turan GÖKÇE’nin yazdığı, Türk Tarih Kurumu tarafından 2000 yılında Ankara’da basımı yapılan, “XVI VE XVII. YÜZYILLARDA LAZIKIYYE (DENİZLİ) KAZASI” adlı eserden öğreniyoruz.

2 Saraykoy XVI ve XVII
Yazarın, Osmanlı Devleti tarafından tutulan bazı defterleri incelemesi sonucu ortaya koyduğu bilgilere göre Sarayköy, eserin 211–212 ve 213. sayfalarında, (Hoca-Oğlı=Saray) adıyla ve vakıf arazisi olarak anılmaktadır. Hudutları içinde Kulaçlu köyü, Korı-Büki ve Kara-Oğlan mezraları ile Temürci ve Neslihan Çiftliklerinin varlığından söz edilmektedir. Kayıtlardan vakıf malı olduğu anlaşılan Sarayköy’ün arazilerinde buğday, arpa, burçak, susam, pamuk, üzüm ve bostan üretimi yapıldığını ve hayvancılıkla da uğraşıldığını öğreniyoruz.
O yıllarda, şu anda mevcut köylerimizden bazılarının varlığını da tespit ediyoruz. Beylerbeyi köyü, Rumi (s. 223) adıyla kayıtlı olup, Kuzca, Sulıca ve Kızılca (bugünkü adıyla Yeşilyayla) köyler de buraya bağlıdır.
Hisar Köyü, İbsili olarak geçmektedir (s. 214–215) ve o zamanın büyük köylerinden biri olarak belirtilmiştir. Hasköy, “Ulu-Has” adıyla kayıtlı olup (s.228) ayrıca hemen yakınında “Küçük-Has” adıyla bir köy daha olduğu kaydedilmiştir (s. 221). Kumluca köyünün adı Kumluca-i Bozorg olarak geçmekte (s. 219–220) ve Kumluca-i Kuçek adıyla bir küçük yerleşme biriminin daha adı verilmektedir. “Kumral” adlı bir mezradan bahsedilmekte olup, bu yerin eski Sazak köyü olması ihtimali vardır, çünkü Sazak dağında “Kumral Dede” diye bilinen bir yatır vardır.
Bu eserden, o yıllarda şu köy ve kasabalarımızın varlığını da öğrenmekteyiz:
Ahmetli kasabası, “Ahmedlü” adıyla ( s. 176)
Acısu köyü, “Acı-Su” adıyla (s. 204)
Duacılı kasabası, “Du’âcılu” adıyla (s. 208)
Gerali Köyü, “Gerilü” adıyla (s.210)
Kabaağaç köyü, “Kaba-Ağaç” adıyla (s. 216)
Sığma kasabası, “Sıgma” adıyla (s. 224–225)

Not: Yukarıdaki metin eğitimci – yazar Sayın Hasan Kallimci tarafından hazırlanmış ve kitabın kapağı kendisi tarafından gönderilmiştir.Milli Mücadelede Sarayköy” Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Veysi Akın tarafından 2001 yılında yazılmıştır. Sayın Veysi Akın tarafından yazılan kitabın, kapak düzenlemesi Sayın Hasan Basri Beken, dizgisi Sayın Veysi Akın, Sayın Hasan Basri Beken ve Sayın Kamil Çetinkünar tarafından yapılmış ve basım yeri Bilal Ofset Matbaacılık’tır. Dağıtımı Sarayköy Belediyesi’nce yapılan ve 125 sayfa olan“Milli Mücadelede Sarayköy” adlı eserin içeriği:

2 Saraykoy
Önsöz
Kısaltmalar
Bugünkü Sarayköy
Giriş
Milli Mücadeleye Kadar Sarayköy
Mondros Mütarekesi ve İlk Tepkiler
Birinci Bölüm (43 sayfa)
Bölüm Başlıkları: Sarayköy Heyet-i Milliyesi Kuruluşu ve Faaliyetleri, Sarayköy ve Nazilli Cepheleri, Sarayköy ve Diğer Hadiseler
İkinci Bölüm (8 sayfa)
Kongreler ve Sarayköy
Bölüm Başlıkları: Batı Anadolu Kongreleri, Sivas Kongresi
Üçüncü Bölüm (21 sayfa)
Sarayköy Heyet-i Milliyesi Vezne Defteri
Bölüm Başlıkları: Defter Hakkında Başlıklar, Deftere Göre Toplanan Paraları Gösterir Cetveller, Deftere Göre Harcamaları Gösterir Defterler
Sonuç
Kaynakça
Ekler

2 Saraykoy arkakapakveysi

(Arka Kapak)Eğitimci – yazar Sayın Hasan Kallimci’nin “Denizli’nin Nasrettin Hocaları” adlı kitabının (171 – 218 sayfaları arasında) Sarayköy’de yaşanan nüktelere yer verilmiştir. Kitabın bir bölümü blogumuzun “Sarayköy’den Fıkra ve Nükteler” sayfalarında yer almaktadır. “Denizli’nin Nasrettin Hocaları” Hikmet Neşriyat tarafından 2006’da yayınlandı.

2 Denizlinin Nasreddin Hocalari

***** Parantez ( ) içindeki sözcükler kitapta aynen yer almaktadır.

DENİZLİ / SARAYKÖY SAYFALARI